Projekti

Trenutno se dijaki ukvarjajo z naslednjimi projekti:

- Izdelava robotske roke vodene z Arduinom

- Izdelava quadcopterja z uporabo Arduina

- Izdelava robosledov za šolsko tekmovanje (primer izdelave robosleda)